بیش از ۴۰۰۰۰ آموزش کاربردی از حرفه ای ترین اساتید ایرانی و بین المللی

دوره های ویژه و محبوب

مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان ۱۲۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان ۳۴,۰۰۰
مدرس admin10
تمام سطوح
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۶۵,۰۰۰
مدرس admin10
سطح پیشرفته
تومان ۲۲۰,۰۰۰
۶۶% تخفیف
مدرس admin10
تمام سطوح
تخفیف محدود
۴۵۲,۰۰۰ تومان ۱۵۲,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۴۵,۰۰۰
مدرس admin10
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۲,۰۰۰

در این دوره آموزشی امنیت وردپرس را به صورت کامل از ابتدایی ترین نکات تا نکات پیشرفته و حرفه ای به شما آموزش خواهیم داد و این تضمین را خواهیم داد که انجام این موارد در وب سایت خود امنیت آن را تا حد بسیار زیادی بالا ببرید. پس همین حالا متخصص امنیت وردپرس شوید…

جدیدترین مقالات سایت